HAMkit v.1.0

HAMkit v.1.0
Detta är en VHF alt. UHF radio som är byggd på ett experimentkort och anpassad för att lätt kunna modifieras och
byggas om i experimentsyfte, eller kanske byggas in i en låda för en mer praktisk användning med ett snyggare utseende.
Komponenterna som används är relativt enkla att avlägsna och befintliga delar kan lätt bytas ut om man är van
vid att hantera en lödpenna.
Radion är fullt fungerande och för att komma igång, behövs endast en strömkälla och en antenn inkopplad.
Display, högtalare och styrkrets (Arduino Nano) sitter i hållare och kan lätt avlägsnas från kortet.
Den programmeras i Arduino editor och går att bygga/programmera om till önskad funktion.
På denna sida finns all nödvändig information, såsom beskrivning, funktion, elschema och programkod.

Beskrivning

HAM kit är en FM transceiver uppbyggd på kretsen DRA818, Arduino Nano samt OLED display.
Radion styrs helt med ett vred med inbyggd tryckknapp. Frekvensområdet är 134-174 MHz för VHF varianten och
400-470 MHz för UHF varianten. Uteffekten är maximalt 1W.
(Tänk på att det krävs tillstånd för att använda radiosändare)

Radion har scanner. Dels scannar den valbara frekvenser inom hela sitt område i steg på 12.5 kHz och den kan även scanna de kanaler som sparats i minnet (6 st.). Vid scanning av frekvenser, sparas automatiskt en detekterad kanal i minnet om den inte redan finns där. Befintliga frekvenser i minnet skrivs över och de sex senast detekterade frekvenserna sparas i minnets kanaler 0 – 5. Vid omstart läses den tidigare frekvenslistan in om man först inte väljer att spara i EEPROM. Vid scanning av minnets kanaler pausar scanningen tills signalen försvinner eller tills ett tryck görs på tryckknappen vid detektering av signal. Vid scanning av frekvenser söker den av området mellan inställda RX och TX frekvenser. Scannern söker alltid från inställd RX frekvens till inställd TX frekvens oavsett vilken av dom som är högst. Vid signal i detta läge pausar scanningen i 5 s och fortsätter sedan sökningen.

För att byta meny, trycker man på knappen i 1 s. Befintliga menyer är: VOL (Grundmeny), RX (Inställningar mottagare), TX (Inställningar sändare), SCAN (Här väljer man scanner, kanalminne eller spara kanaler i minnet), SQ (Squelch), CTCSS (Toninställning) och EEPROM (Val att spara inställningar permanent). I varje meny kan man stega till olika val då vredet används. Vid 5 s inaktivitet visas grundmenyn där ljudvolym kan justeras (detta gäller ej i scannerläge).

För att programmera denna enhet, krävs Arduino mjukvara med installerade filer för display och radiodel.
Programvaran är helt gratis och koden till denna radio är öppen och fri att ändra på för önskad funktion.

Denna radio har 3,5mm hörlursuttag, förstärkare med högtalare, inställningsvred med tryckknapp, OLED display, PTT knapp och SMA (hon) antennuttag. Radion har mikrofon och är färdig att användas efter att antenn anslutits.

Strömmatning görs via DC uttag (7-12V), eller med Arduinons USB programmeringsuttag (mottagning).
Man kan även mata den med ett batteri på t.ex. 3,7v. (För säkerhets skull bör endast en matningskälla åt gången anslutas.
Vid batteridrift bör ej spänningen överskrida 4,5v) 
Kontakt: SM6SJX - 210916