Repeater

Man kan enkelt bygga en s.k. repeater med hjälp av 2 st. HAMkit. Man använder då den ena modulen
som mottagare och den andra som sändare.

Funktion:
När mottagaren får signal, tänds en lysdiod. Denna signal kopplas till sändarmodulens PTT ingång.
Lysdiodens katod (- ) är kopplad till ben 1 (SQL) och får normalt spänning hela tiden tills signal kommer och det då blir
0V på samma ben. Eftersom anoden (+) är kopplad till +, lyser den vid signal.
Så fort lysdioden tänds vid signal, ger signalen 0V till sändarens PTT (som när man trycker på sändarens PTT knapp)
och sändarmodulen sänder.

Ljudutgången från mottagaren kopplas till sändarens MIC ingång och ljudet från mottagen signal, sänds då ut via sändar-
modulen. En justering på 10k trimpot. kan behöva göras för att få lagom stark ljudsignal.

Man kan även spänningsmata båda enheterna med samma spänningskälla. Man kopplar då ihop stiften som är avsedda
för bl.a. batterimatning mellan de båda radiona och får därmed även en gemensam jord.

OBS! Mikrofonen bör avlägsnas från sändarmodulen för att inte riskera att gå sönder av ljudsignalen.
10k resistorn den är kopplad till kan också tas bort (eller klippas av).

Vill man ha en repeater som fungerar för två frekvenser in och två ut, kopplar man in ljud och PTT på samma sätt på
båda kretsarna.
(När kretsen är i sändläge fungerar inte dess mottagare, så det är bara en av kretsarna åt gången som kan sända)