Bilder

Avtagbara delar

Baksida kretskort

Ovansida kretskort

Matning i DC-jack

Matning med USB-kabel

Matning med batteri

Här visas ett exempel på hur man kan bygga in denna radio i en låda.
Komponenterna i denna sitter inte på samma slags experimentkort och har en annan placering, då det annars blev
för trångt i denna lilla burk. I övrigt är det samma konstruktion.
Ett 3,7V batteri med laddkrets har byggts in och när nätadaptern är inkopplad, laddas batteriet.