Elschema
& Teknisk beskrivning

Här nedan syns elschemat för radion med en kort teknisk beskrivning.
Komponentlista och datablad på radiokretsen finns också längst ner på sidan.

DRA818:
Pin 1: SQL. Normalt HÖG. När signal uppfattas av mottagaren, går den LÅG och lysdioden tänds.
Pin 3: SPKR. Ljudutgång. Fullt tillräcklig signal för hörlurar. Vid användning av högtalare krävs en förstärkarkrets.
Här används en LM386N-1 som får sin matning av Arduinons utgång 8. Förstärkaren är alltså bara strömsatt
vid signal från mottagaren. Detta för att förhindra brus när inget finns att lyssna på.
Pin 5: PTT. Normalt HÖG. Vid koppling till jord, startar sändaren. Mottagaren tystnar då.
Pin 6: SLEEP. Denna skall normalt vara spänningssatt. Vid jordning "sover" kretsen (används ej här).
Pin 7: H/L. Styr sändarens uteffekt. Vid jordning blir effekten låg och vid ingen anslutning blir den hög.
Styrs här med en transistor från Arduinons utgång 13.
Pin 8: + matning. 3,3-4,5V DC.
Pin 9 & 10: - matning (jord)
Pin 12: ANT. Antennutgång.
Pin 16 & 17: COM. Kommunikationsportar kopplade till Arduinons Pin 4 & 3.
Pin 18: MIC. Mikrofoningång.

ARDUINO:
Här används en Arduino Nano V.3 som klarar att drivas på låga spänningar.
En encoder med tryckknapp är inkopplad till digitalingångar 2, 5 och 6.
Displayen styrs m.h.a. I2C bus och är kopplad till Arduinons analogingångar 4 och 5.

LÅGPASSFILTER:
Sitter vid antennutgången och skyddar mot övertoner på högre frekvenser. Detta filter är relativt enkelt
konstruerat, men kan givetvis modifieras för skarpare filtrering.
För VHF varianten är filterfrekvensen c:a 180 MHz och för UHF varianten c:a 500 MHz.

LJUDFÖRSTÄRKARE:
Kretsen LM386 N-1 som används här, fungerar bra på c:a 3V, men andra versioner av den kräver 4V som
manualen anger. Arduinons utgång 8 som matar kretsen ger c:a 3V ut och ger tillräckligt med spänning
att direktmata denna förstärkarkrets. Kopplar man förstärkarkretsens + matning (ben 6) direkt till övrig spännings-
matning, har man säkrat spänningsnivån på 4V, men hör istället brus från förstärkaren då ingen radiosignal
mottages. I scannerläget av frekvenser hörs brus mellan varje sökning och detta brus hörs även i hörlurar.

SPÄNNINGSMATNING:
Radiokretsen drivs av en spänning på mellan 3,3-4,5V (MAX 5V). Vid högre spänningar riskerar den att gå sönder.
T.ex. Arduinon och displayen klarar åtminstone en spänning på 5V, men eftersom allt drivs av samma matning,
är det viktigt att kretsarna helst inte matas med mer än 4,5V.
Till DC-jacket kan en spänning mellan 7-12V DC anslutas. En stabbkrets gör om spänningen till 5V och därefter
sjunker spänningen c:a 0,7V över dioden och matningen blir då c:a 4,3V. Dioden skyddar även stabbkretsen när
annan spänningsmatning används.
Radion fungerar även med USB kabeln (mini-B) som Arduinon programmeras med. Denna ger 5V till arduinon,
men spänningen ut från Arduinon till övriga komponenter blir lägre.
Om man tänker använda sändning, rekommenderas INTE detta som spänningsförsörjning, då det belastar
Arduinon mer och dessutom ger en lägre uteffekt än vid annan drift.
Eftersom komponenterna kan drivas med låg spänning, fungerar det även att driva radion med t.ex. ett 3,7V
*Lithiumjonbatteri eller 3 x 1,5V batterier.

Oavsett hur man spänningssätter radion, är det säkrast att bara använda EN spänningskälla åt gången.

*Att tänka på vid batteridrift:
OLED displayen kan drivas med 3,3-5V, men förstärkarkretsen till högtalaren (LM386) behöver enl. manual minst 4V
för att kunna fungera bra. Om man har en lägre spänning än det, kan ljudet bli svagare och eventuellt inte höras
i högtalaren, utan hörs då bara med hörlurar inkopplade.
Arduinon fungerar generellt med minst 3,6V matning i denna krets, och ett fulladdat 3,7V Lithiumjonbatteri kan hålla c:a 4V en

bra stund innan det laddas ur. En minimum spänning på 4V och max 4,5V rekommenderas för full funktion vid batteridrift.

Komponentlista:

Motstånd: 10, 470, 2,2k, 10k x 2 (1/4W)
Potentiometer: Trim 10k
Kondensatorer: Polyester: 100nF x 3, 47nF, Tantal/Elektrolyt: 47-250 uF
Dioder: 1N4001, LED 3mm
Transistor: BC546
Stabbkrets: 7805
Spolar: VHF: 3 varv d=6mm x 2, 5 varv d=6mm. UHF: 1,5 varv d=4mm x 2, 2 varv d=4mm.
Radiokrets: VHF: DRA818V / UHF: DRA818U
Kontrollkrets: Arduino Nano v.3
Förstärkarkrets: LM386 N-1
Display: SSD1306 OLED I2C
Vred: 20 position 360 graders roterande kodare med tryckknapp
Tryckknapp: Återfjädrande 1-pol
Antennkontakt: SMA Hon
Högtalare: 8 Ohm 0,5W
Hörlursuttag: 3,5mm stereo
Mikrofon: Elektret
Strömuttag: DC-jack 2,1 mm
Kretskort: Experimentkort 60x80 mm (Layout)

Spänningsmatning
7-12 VDC, Alt. USB 5v. (mottagning)
*(Kan även matas separat med t.ex. 3,7v Lithiumjonbatteri. Se bild för inkoppling.)

Strömförbrukning
Standby (uppmätt): 86 mA Sändning L/H (uppmätt): 400/950 mA

Radiomottagare
Känslighet enl. manual 12dB SINAD : -122dBm
Scanner: C:a 8 kanaler/sek.

Radiosändare
Uteffekt enl. manual L/H: Max: 27/30 dBm (= 0,5/1 W), Typ: 26/29 dBm (= 0,4/0,8 W)


Manual DRA818V
Manual DRA818U